Rökeriet

Martin tänker en rök i Sjöarps Rökeri

Vårt rökeri

Rökeriet som ligger vägg i vägg med gårdsbutiken stod klart -92. Där förädlas fisken enligt konstens alla regler. Här kommer all vår förvaltade kunskap till pass och ett besök i vårt rökeri visar direkt vilket hantverk rökning av kött och fisk är när det görs över öppen eld.
Sjöarps Rökeri är ett rökeri för fisk och kött.

Att röka fisk – ett hantverk

Att röka fisk på det sätt som Sjöarps Rökeri gör har gamla anor. Vi vill lyfta fram detta, då denna metod skiljer sig mycket från storskalig förädling av kött och fisk. Vi röker fisk och kött över öppen eld och hantverket ligger i att kombinera syretillförsel, värmens intensitet, tiden och råvarans kvalitet. 
Och känlsa. En känsla som produkter från Sjöarps Rökeri är fyllda med.

Tre metoder för förädling av fisk

Rökeriet använder tre förädlingsmetoder; Varmrökning, Kallrökning och Gravning.

Varmrökning

När man varmröker fisk, som är det vanligaste, låter man den först ligga i saltlag i cirka ett dygn. Därefter läggs fiskarna i ”Röken” som enbart eldas med alved eftersom det ger bäst röksmak. Fiskarna ligger i röken i 3-5 timmar i 70-80 graders värme.

Kallrökning

Den fisk som skall kallrökas torrsaltas först med grovsalt och läggs sedan i kallröken som håller ca 20 grader. Där får den ligga i 24-40 timmar beroende på storlek.

Gravning

Lax som skall gravas behöver varken värme eller rök utan läggs i en blandning av salt, socker, peppar och dill i 2-3 dygn.

På Sjöarps Rökeri vacuumförpackas all fisk efter förädling. Det gör att hållbarheten blir god och alla moment under hanteringen av den fisk och det kött vi förädlar möter livsmedelverkets högt ställda krav.

Rökt kött

Under jaktsäsongen köps rådjur in som förädlas och röks. Även köttet vi röker röks över öppen eld med gammeldags metod och resultatet blir därefter, nämligen förstklassiskt! Sjöarps Rökeri utanför Tranås i nordvästra Småland tillsätter inga rökextrakt eller främmande ämnen i samband med rökningen.

Att med hantverksmässig skicklighet låta öppen eld röka köttet kan låta självklart, men så är inte fallet. Vår rökmetod är vår stolthet och delar av vår yrkeshemlighet.

Lämna in kött för rökning

Vill du så kan du lämna in eget kött för rökning.

Martin tänker en rök i Sjöarps Rökeri