Fiskodling

Fiskodling intill Sjöarps Rökeri

Sjöarps fiskodling

Bakgrunden till vår fiskodling finns i behovet att hitta alternativ och komplement till det traditionella lantbruket. Vi såg framförallt potentialen i sjöarna och vattnet som redan då utvecklat ett mycket bra kräftfiske sedan utsättningsåret 1969.

En försiktig start som växte

Fiskodlingen startades av Martins pappa och i början av 1980-talet. Det var då en helt ny näring i Sverige och eftersom jakt och fiske är ett stort intresse startade vi en liten fiskodling som fritidsintresse 1980. Denna näring visade sig vara möjlig att utveckla och även att kunna förädla produkterna, vilket senare visade sig bli huvudnäringen på gården.

Vi förädlar närodlad fisk

Vi är stolta och glada över att delar av den fisk vi förädlar är odlad i sjön intill.

Anläggningen som är belägen i sjön Vänstern startades 1980 som ett komplement till jord- och skogsbruket. Fisken som odlas i nätkassar, 7,5 x 705 x 6 m är av arten regnbågslax. Fiskodlingen är tillståndspliktig och är begränsad till en produktion av 15 ton per år inklusive sättfisk. Provtagning av vattnet är ett krav i tillståndet, detta för att ha kontroll på eventuella förändringar av vattenkvaliteten, främst med tanke på närsalter. Inga förändringar därvid lag har kunnat konstateras under de närmare 30 åren som odlingen varit igång.

Sjön Vänstern är en klarvattensjö med mycket bra vattenkvalitet i ett av de övre tillflödena till Svartå-systemet, med slutdestination Bråviken.

Sättfisken köps in från Kronobergs Lax (Klaveström) i två olika storlekar, 30-grams respektive 200-grams fisk. Fisken matas via automatik.

Fisken hålls i odlingen ca. 1,5 år. Av produktionen går 4-5 ton levande som sättfisk till olika kortfiskevatten i närområdet. Resterande 6-7 ton slaktas ut i oktober för vidare förädling i gårdsrökeriet.

Fiskslakten äger rum i oktober vid odlingen där fisken strupskärs för vidare transport till rökeriet där rensning, sortering och infrysning sker.

Fiskodling Sjöarp
Fiskodling Sjöarps Rökeri